חיי עולם

פרשת וארא

על מה פרעה מתחרט?

הרשעים של סיפורי התורה · החרטות של פרעה - ''רשעים מלאים חרטות'' · מי שהתחרט ושנה - נעשה לו כהיתר · שבירת התחושה של "אני בסדר"

Copyright 2018