חיי עולם

פרשת יתרו

התורה לא נמצאת בכיס של אף אחד

הצעתו של יתרו מול שאיפתו הבלתי מציאותית של משה שלא לעשות דרגות בתוך עם ישראל · "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה " – התורה לא נמצאת אצל אף אחד בכיס

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018