חיי עולם

פרשת תרומה

לא נאמר "בתוכו" אלא "בתוכם" – המשמעות הפנימית של המשכן הפיזי · בניית המשכן באה מנדבת הלב ומשקפת את השותפים בה - איש לפי עניינו · בשביל לבנות משכן לקדושה, צריך נתינה מכל הסוגים.

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018