חיי עולם

פרשת בא

"קדש לי כל בכור" · הקשר והחיבה המיוחדת השמורים לחוויה ראשונית · "בכור בניך תתן לי"- לתת את הכוחות הראשונים לקב"ה

Episode Notes

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018