חיי עולם

פרשת בהר סיני

מה עניין שמטה להר סיני · אפקעתא דמלכא - מיהו בעל הבית · השמיטה מול "כי ימוך" - שני צדדיה של העבדות · "גרים ותושבים אתם עמדי", להיות פנסיונרים של הקב"ה · ממלכת כהנים; האחריות של הקב"ה כלפינו.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018