חיי עולם

פרשת צו

על פיגול נותר ושריפת הקורבנות · הפסוק מתנגד ל"זבח משפחה" גם כאשר אלו במות לעבודת השם · שבירת תחושת הנוחות העצמית של האדם · מעשה הקורבנות כולל בתוכו מתח מהותי – "אש תמיד תוקד על המזבח"

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018