חיי עולם

פרשת תזריע

הגדרתה הרפואית של הצרעת · אדם,איש,גבר,אנוש · הצרעת היא נגע של אנשים גדולים · "אין אדם רואה נגעי עצמו" · על סוגי הצרעת- " פשה הנגע" " הבשר החי טמא הוא" · התיקון- " בדד ישב מחוץ למחנה"

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018