חיי עולם

פרשת בא

"קדש לי כל בכור"

"קדש לי כל בכור" · הקשר והחיבה המיוחדת השמורים לחוויה ראשונית · "בכור בניך תתן לי"- לתת את הכוחות הראשונים לקב"ה

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018