חיי עולם

פרשת יתרו

הצעתו של יתרו מול שאיפתו הבלתי מציאותית של משה שלא לעשות דרגות בתוך עם ישראל · "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה " – התורה לא נמצאת אצל אף אחד בכיס

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018