חיי עולם

פרשת קרח

מחלוקת קרח ועדתו – מרד של אנשים מכובדים · התגובה החריפה במיוחד של משה רבנו · רח ועדתו מנסים למוטט את היסודות: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" · מחלוקת שאינה לשם שמיים · מה מסתתר מאחורי הסיסמאות?

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018