חיי עולם

פרשת וארא

שיחת הרב שטיינזלץ לפרשת וארא: -הרשעים של סיפורי התורה · החרטות של פרעה - ''רשעים מלאים חרטות'' · מי שהתחרט ושנה- נעשה לו כהיתר · שבירת התחושה של "אני בסדר

שיחת הרב שטיינזלץ לפרשת וארא: -הרשעים של סיפורי התורה · החרטות של פרעה - ''רשעים מלאים חרטות'' · מי שהתחרט ושנה- נעשה לו כהיתר · שבירת התחושה של "אני בסדר"

Episode Notes

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018