חיי עולם

פרשת בהעלותך

אלדד ומידד; נביאים ללא רשיון · למי שייכת התורה? "מי יתן כל עם ה' נביאים" · מי שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש · "יהיו לך לבדך", או "לזרים איתך".

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018