חיי עולם

פרשת פקודי

מדוע בכלל צריך לבנות משכן? · ההבדל בין עבודה בבמה לבין עבודת המשכן · המשכן מנקז רצונות של רבים ומגיע למעלה ומעבר לגבולות היחיד · הדחיפות בהקמת המשכן לאחר חטא העגל – כל התגלות גדולה צריכה מסגרת להפנמה.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018