חיי עולם

פרשת ויקהל

משמעות הסמיכות בין ציווי השבת לציווי המשכן · עבודה איננה דווקא מאמץ, ומנוחה אינה הפסקתו · מלאכת מחשבת אסרה תורה · הפסקת הפעילות כשלב ביצירה · דממת השבת.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018