חיי עולם

פרשת במדבר

לא כל אדם יכול להתמודד עם פירוק המשכן · "ולא יביאו לראות כבלע את הקודש ומתו" · שבירת הקודש בתחומי החיים השונים והיכולת להתמודד עמה · מהותו של לימוד התורה – קושיות ופירכות · סותר על מנת לבנות.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018