חיי עולם

פרשת בשלח

קריעת ים סוף קורעת את המציאות האטומה · "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל" ניסיון מרה והמן – לחיות בתוך הטבע אחרי מציאות של ניסים.

קריעת ים סוף קורעת את המציאות האטומה · "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל" ניסיון מרה והמן – לחיות בתוך הטבע אחרי מציאות של ניסים.

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018