חיי עולם

פרשת מצורע

החיים והטוב, המוות והרע- טומאה וטהרה · איך נוצרת טומאה? מוות בהיקפים שונים · על טומאת נידה וטומאת יולדת · דרגת הטומאה קשורה לדרגת המקבל

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018