חיי עולם

פרשת תצוה

המתח לפני תחילת השימוש במשכן · על הדיוק המופלג בפרטי בניית המשכן · המרכיב הפנימי של המשכן, ואיך לא להחמיץ את התכלית שלו

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018