חיי עולם

פרשת משפטים

ענייני פרשת משפטים כהמשך ישיר למתן תורה · החיים שלנו לא מתרחשים בבית המקדש, אלא בשדה ובכרם · התורה עוסקת בעיקר בפרטים היבשים המרכיבים את החיים

ענייני פרשת משפטים כהמשך ישיר למתן תורה · החיים שלנו לא מתרחשים בבית המקדש, אלא בשדה ובכרם · התורה עוסקת בעיקר בפרטים היבשים המרכיבים את החיים

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018