חיי עולם

פרשת כי תשא

העגל נועד להחליף את משה רבנו · הצורך בממשות האלוקית טבוע בנפש האדם · השבר שמגיע לאחר הקדושה הגדולה, הגשת העליונים וקידושי התחתונים · הצורך להלביש השגות גדולות במעשים · " אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו" .

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018