חיי עולם

פרשת אחרי מות

חטאם של בני אהרן · הבעיות של הקרובים לקב"ה · שחיקה מחמת קרבה, מכהנים עד ל"בני תורה" · "בקרובי אקדש" · שריפת נשמה – הגרעין הפנימי מת, ורק החיצוניות נשארה.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018