חיי עולם

פרשת תצוה

המתח לפני תחילת השימוש במשכן · על הדיוק המופלג בפרטי בניית המשכן · המרכיב הפנימי של המשכן, ואיך לא להחמיץ את התכלית שלו.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018