חיי עולם

פרשת בשלח

ואחרי כל זה

קריעת ים סוף קורעת את המציאות האטומה · "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל" ניסיון מרה והמן – לחיות בתוך הטבע אחרי מציאות של ניסים.

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018