חיי עולם

פרשת בחוקותי

התוכחה - "והלכתם עמי בקרי" · החוסר בהסקת מסקנות ממאורעות החיים · תמיד קל להאשים אחרים, ולא לקחת אחריות אישית · "אנחנו ואבותינו חטאנו" - תשובה עד השורש · "על מה אבדה הארץ?"

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018