חיי עולם

פרשת אמור

על מומי המקדש ומומי הסנהדרין · המקדש הוא לא שטיבל, אלא מקום של פאר · "הבו לה' בני אלים": הקב"ה רוצה אנשים שלמים · "מעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' א-לוהיכם"

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018