חיי עולם

פרשת שלח

המרגלים – "ראשי בני ישראל המה" · "ארץ אוכלת יושביה היא" – הפחד והסכנה מהחיים על האדמה · משה מייצג את המעלה של עולם החומר על עולם הרוח · תערובת של רוח וגשם

Find out more at https://hayey-olam.pinecast.co

Copyright 2018